AMELİYATHANEMİZ

Anestezi Hizmetleri

diş ameliyatıÖzel Attelia Ağız ve Diş Sağlığ Merkezi olarak hem genel anestezi hem de damar yolundan sedasyon işlemlerinin güvenle
uygulayabileceğimiz donanımlı bir ameliyathaneye sahip fizik alt yapımız, tecrübeli ve yetkin Genel Anestezi uzmanı ve yeterli yardımcı personelimiz ile Türkiye genelinde az bulunan önemli avantajlara sahibiz. Bu sayede normal klinik koşullarda tedavi edilemeyen önemli bir hasta grubuna kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunabilme ayrıcalığına sahibiz

Pedodontide Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Çocuk ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen Pedodonti, son yıllarda önemi ve hasta potansiyeli gittikçe artan bir alan haline geldi. Bunda ebeveynlerin bilinçlenmesi kadar erken çocukluk çürüğünün çok çeşitli nedenlerle artmış olmasının da etkisi var. Henüz 4-5 yaşına gelmeden ağzındaki süt dişlerinin çoğu çürüklü, ağrılı, hatta apseli olan bu çocukların tedavisi ciddi bir meseledir.

Diş hekimliği uygulamalarının çoğu ağrıya neden olabildiğinden kabaca duyumsama yokluğu olarak tanımlanan anestezi önemli bir yardımcımızdır. Normal klinik koşullarda lokal anestezi ile bir grup diş veya bir çene bölgesi uyuşturularak dolgu, kanal tedavisi, çekim gibi işlemleri ağrısız olarak gerçekleştirebiliriz. Ancak davranışların, korku-kaygı gibi duyguların kontrolüne etkisi olmadığından bu her zaman yeterli olmaz. Ağrı oluşturmasak da bir çocuğun kapasitesini zorlayarak, özellikle artan seans sayısı ile diş hekimi korkusuna neden olabiliriz. İşlem süresince ağzını yeterince açık tutabilmesi, komut ve uyarılarımıza uyması, kontrolsüz tepkiler vermemesi hem başarılı bir tedavi hem de hastanın kullandığımız yüksek devirle dönen kesici aletler ile yaralanmaması için son derece önemlidir. Çok küçük yaşta diş ağrısı ve beraberindeki konforsuzluklarla tanışan ancak tedaviye direnen çocuk, ebeveynler için ciddi sıkıntı ve üzüntü kaynağı olabilir.

Bu nedenle davranış yönlendirmesi ve telkin yoluyla kontrol edemediğimiz küçük ve korkulu çocuların, ayrıca fiziksel ve zihinsel özel durumu olan bireylerin tedavilerinde sedasyon ve genel anestezi kıymetli uygulamalardır.

Sedasyon, ilaçlarla oluşturulan, hastanın solunum ve yutkunma gibi yaşamsal refleksleri korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku halidir. “Gülme gazı” olarak da bilinen azot protoksitin oksijenle bereber solutulmasıyla sağlanan bilinçli sedasyonu normal muayenehane koşullarında gerçekleştirebiliriz. Hastanın bilinci açıktır, komutları algılar, sorulara cevap verebilir ve gaz kesildikten 3-5 dakika sonra tamamen normale döner. Bir burun maskesi aracılığıyla soluttuğumuz gaz ağrı duyusunu, hastanın korkusunu, kaygısını ve tedaviye ilgisini azaltır. Tedaviyi isteyen ancak korkusunu yenemeyen 5 yaşından büyük uyumlu hastalar için rahatlatıcı bir seçenektir. Ancak tedaviye direnen, isteksiz çocuğun ve zihinsel engelli bireylerin tepkileri daha abartılı ve kontrolsüz hale geleceğinden azot protoksitle sedasyon tedavileri gerçekleştirmek için yeterli olmaz.

Damar yolundan verilen ilaçlarla sağlanan derin sedasyonda yine yaşamsal refleksler korunur ancak hasta bilinçli değil, bir çeşit derin uyku halindedir. İşlemi bir genel anestezi uzmanı amaliyathane koşullarında uygular ve süreç boyunca yaşamsal bulguları takip eder. Geriye dönük geçici unutkanlık yaptığından hasta işlemin başında damar yolunun açılmasını ve buna bağlı rahatsızlıklarını genellikle hatırlamaz. Sedasyon ağrı duyusunu ortadan kaldırmadığından tedavileri lokal anestezi ile destekleyerek yaparız ve 1-1,5 saati aşmamaya çalışırız. Gerekli işlem miktarına göre seans sayısı arttırılabilir.

Genel anestezide ise bilinç ile beraber duyu kaybı da söz konusudur. Anestezi ameliyathane koşullarında, damar yolundan verilen ilaçlar ve solutulan gazlar yoluyla sağlanır ve sürdürülür. Hasta soluk borusuna yerleştirilen steril bir tüpçük yoluyla anestezi cihazına bağlıdır; nabız, solunum, tansiyon, dokulara giden oksijen miktarı ve vucut sıcaklığı gibi yaşamsal fonksiyonları

anestezi uzmanının kontrolündedir. Yerleştirilen tüpçük nedeniyle soluk borusuna herhangi bir şeyin kaçması olasılığı yoktur. Acil müdahaleyi gerektirecek bir durumda hasta ve ortam buna hazırdır. Süre sınırlaması olmadığından gerekli tüm tedavileri tek seansta tamamlayabiliriz. İşlem sonunda hasta uyandırılır ve tam olarak kendine gelene kadar gözetim altında tutulur.

Normal klinik koşullarda tedavi edilemeyen hastalar için kurtarıcı olan bu yöntemler ebeveynler tarafından “uyuyup uynamama” şeklinde özetlenen kaygılarla karşılanabiliyor. Bu noktada vucuda alınan her ilacın çeşitli derecelerde yan etki ve riskleri olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak genel anestezi ve özellikle bilinçsiz sedasyon tam teşekküllü bir ameliyathane ortamında, bir genel anestezi ve reanimasyon uzmanı tarafından, hastanın tıbbi geçmişi ve genel sağlığı detaylarıyla değerlendirildikten sonra güvenle uygulanabilir. Hastanın operasyon öncesi ve sonrası için önerilerimize uygun davranması da çok önemlidir. Önceleri sadece genel anesteziden dolayı kaybedilen hasta sayısının yüksekliği, işlemi uzman doktor yerine genel anestezi teknikerlerinin yapıyor olması ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca kullanılan ilaç ve cihazlardaki gelişmeler de artık riskleri çok düşürmüştür.

Emniyetle kaliteli tedavilerin yapılması için hastanın bireysel özellikleri dikkatle değerlendirerek uygun yöntemin seçilmesi ön koşuldur. Korku, kaygı veya öğürme refleksi gibi nedenlerle tedaviye uyum güçlüğü çeken 5 yaşından büyük çocuk ve bireylerde, tedavi ihtiyacının karmaşık olmadığı, sadece diş çekimi gibi az alet ve kısa süre gerektiren durumlarda sedasyonun farklı dereceleri çözüm olabilir. Küçük çocukların ilaçlara verdiği tepkiler ve yaşamsal bulguları hızla değişkenlik gösterebildiğinden tüm fonksyonların kontrol altında olduğu ve hastanın acil müdahaleye uygun durumda tutulduğu genel anestezi sedasyona göre daha güvenli bir seçenek oluşturur. Tüm işlemlerin tek seferde bitirilebilmesi ve soluk borusunun emniyete alınmış olması özellikle çok sayıda tedavi ihtiyacı olan çocuklarda, fiziksel ve zihinsel özel durumu olan hastalarda önemli avantajlardır.

Özetle; önemli olan tıbbi geçmişi ve mevcut durumu ayrıntılı değerlendirilmiş olan hastaya uygun işlemin yeterli eğitime sahip, konunun uzmanı hekimler tarafından yeterli altyapıya sahip ameliyethane koşullarında kurallara uygun olarak gerçeklerştirilmesidir.

Bize Ulaşın