CAD/CAM İÇİN ZİRKONYA MATERYALLERİ

zirkonyum dişCAD/CAM için zirkonya materyalleri olağan seramikler arasında sıklıkla çalışma yapılan metal oksit yer almaktadır. Seramik kaplama diye adlandırılan bu kavram birden fazla metal oksidin diğer elementler aracılığı ile birleşerek katılaşması sonucu elde edilir. İnorganik bileşik türü olan zirkonya materyalleri alüminat, metal oksit ve alkali bileşikler aracılığı ile elde edilmektedir. Diş hekimliği alanında toplam 3 adet seramik işleme alınmaktadır. Cam ilftre, polikristalin ve cam sermiklerden meydana gelmektedir. Zirkonya ve Alumina polikristalin seramikler arasında öncülüğünü kormaktadır. Yeni kompozitlerin oluşmasını destekleyen oksit olağan çalışmalarının devamlılığını sürdürmektedir.

Zirkonya materyaline sahip olan zirkonya aynı zamanda Hafnium elementine de sahiptir. Olağan oda ısısında kristal yapıda olan zirkonya artan ısı seviyesi ile beraberinde tetragonal yapı halinden kubik yapı haline dönüşerek farklılık göstermektedir. Kubik kristal form diye adlandırılan bu hal elmas görünümüne sahiptir. Mücevheratlarda sıklıkla kullanılan bu yapı zirkon olarak isimlendirilmektedir. Kimya dilinde zirkonyum silikatları olarak tanınan ZrSiO4 terimine stabilizasyon, magnezyum oksit, tetrogonal ve itrium oksitlerin katılması gerekmektedir. Zirkonyan aracılığı ile restorasyon yapıldığında fazla sayıda ve yüksek kalitede dental materyal geliştirilmesi gerekmektedir. Dayanıklık ve marjinal bir formda uyumun elde edilmesini öngören zirkonya materyalleri aynı zamanda dental seramik ve mum materyal çalışmalarının sunulmasını desteklemektedir. Bilgisayar desteği aracılığı ile olağan kronların yapılamasını öngören zirkonya materyalleri dijital veneering için de uygunluk göstermektedir.

Zirkonyum kavramı oksit aracılığı ile güçlendirilmiştir. Oksit seramikler arasında önemli bir konuma sahip olan zirkonyum materyalleri yüksek dayanıklılık ve kimyasal stabilite kavramlarının en üst safhaya gelmesine öncülük etmektedir. Cad/Cam teknolojisi aracılığı ile üretilen zirkonya materyalleri doğal görünüm özelliği ile tanınmaktadır. Olağan periyodik tablonun D grubunda yer alan ve geçiş elementi olarak tanımlanan Zirkonyum 6,49 g/cm yoğunluğuna sahiptir. 1852 ergime noktasına sahip olan zirkonya materyalleri beyaz renkli ve katı halde bulunmaktadır. Su aracılığı ile reaksiyona girmeyen zirkonyum asitlere karşı inaktif özellik gösterir. Asitlere karşı bu özelliğin sağlanmasını öngören zirkonya materyalleri aynı zamanda alkali çözeltiler ile de reaksiyona girmemektedir.

Bize Ulaşın